BEZPIECZNY ROWER – 4 PROSTE KROKI

Przekonaj się w jak łatwy sposób możesz znacząco poprawić bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich

Wystarczą 4 proste kroki aby uzyskać pełen PAKIET KORZYŚCI dający ochronę BEZPIECZNY ROWER.

BEZPIECZNY ROWER – TWÓJ PAKIET KORZYŚCI

Kradzież z ulicy
Kradzież z włamaniem
Rozbój, Wymuszenie rozbójnicze

ŚWIADCZENIE:

wyplata odszkodowania po utracie roweru w wyniku kradzieży z ulicy (pakiet wykupiony wyłącznie na nowy rower), kradzieży z włamaniem, rozboju, wymuszenie rozbójniczegoWYSOKOŚĆ

do sumy ubezpieczenia - cena zakpu roweru wskazanej na dowodzie zakupu nie przekraczajacej kwoty 15000 PLN, pomniejszonej o 15% udziału własnego


Wypadek

ŚWIADCZENIE:

pokrycie kosztów naprawy roweru lub wypłata odszkodowania, gdy koszty naprawy przewyższają Sumę UbezpieczeniaWYSOKOŚĆ

do Sumy Ubezpieczenia - ceny zakupu roweru wskazanej na Dowodzie zakupu (nie przekraczajacej kwoty 15000 PLN) pomniejszonej o 15% udziału własnego (w przypadku wypłaty odszkodowania)


Assistance rowerowy

ŚWIADCZENIE:

transport roweru po wypadku do najbliższego serwisu lub do miejsca zamieszkania wskazanego przez właściciela roweruWYSOKOŚĆ

do 500 PLN, 2 razy w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w razie wypadku w odległości powyżej 5 km od miejsca zamieszkania


Assistance medyczny

ŚWIADCZENIE:

pokrycie kosztów wizyty lekarskiej niezbędnej w wyniku obrażeń powstałych w czasie jazdy rowerem
WYSOKOŚĆ

do 1 000 PLN na pojedyncze i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe łącznie w okresie ochrony ubezpieczeniowej


Odpowiedzialność cywilna

ŚWIADCZENIE:

wypłata odszkodowania za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone przez rowerzystę na innych osobach lub mieniuWYSOKOŚĆ

do 20 000 PLN (dla szkód rzeczowych odszkodowanie każdorazowo pomniejsza się o kwotę 200 PLN)


Rehabilitacja

ŚWIADCZENIE:

organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego niezbędnego w wyniku obrażeń powstałych w czasie jazdy roweremWYSOKOŚĆ

do 1 000 PLN na pojedyncze i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe łącznie w okresie ochrony ubezpieczeniowej


Nieszczęśliwy wypadek

ŚWIADCZENIE:

wypłata odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia w trakcie jazdy rowerem
WYSOKOŚĆ

do 20 000 PLN na pojedyncze i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe łącznie w okresie ochrony ubezpieczeniowej


Infolinia rowerowa

ŚWIADCZENIE:

infolinia dotycząca pomocy w kwestiach związanych z rowerem np. adresy i kontakty do najbliższych sklepów lub serwisów rowerowych, wypożyczalni, targów i wystaw


WYSOKOŚĆ

bez limitu